Platobné podmienky

1.      Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

·         PLATBA PRI DORUČENÍ NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedenú v elektronickej objednávke pri prevzatí.

·         PLATBA BANKOVÝM PREVODOM: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar poštou prípadne osobne vyzdvihnutý až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Galliani s.r.o., IBAN: SK49 7500 0000 0040 2560 0238, Variabilný symbol: použite číslo elektronickej objednávky.