Reklamačný poriadok.


Vážený spotrebiteľ,
Ďakujeme  Vám  že ste si zakúpili našu
obuv, na ktorú sa vzťahuje záruka  na výrobné chyby v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja. So zakúpenou obuvou sa Vám dostáva do rúk aj záručný list, ktorý Vás informuje o záručných podmienkach. Záručný list starostlivo uschovajte a v prípade reklamácie predložte súčasne s dokladom o zakúpení obuvi. Bez záručného listu nie je možné preberať ani uznať  akúkoľvek reklamáciu!

Súčasťou tohto záručného listu je návod na údržbu a ošetrovanie  jednotlivých druhov a častí obuvi. Upozorňujeme, že pokiaľ dôjde  k poškodeniu obuvi z hľadiska nedodržania zásad o účelovom použití obuvi alebo z dôsledkov zanedbanej údržby podľa návodu na údržbu, nemôže byť braný ohľad na prípadné reklamácie.

NIEKOĽKO SPOLOČNÝCH RÁD O SPRÁVNOM OŠETRENÍ OBUVI

 •  Skôr, ako obuv kúpite, starostlivo vyberte správnu veľkosť a najlepšie vyhovujúce strihové prevedenie. Zvoľte si predovšetkým obuv dostatočne priestrannú, hlavne v prstovej časti. Nesprávny výber obuvi ohrozuje zdravie Vašich nôh. Nevhodne zvolený typ obuvi, šírka alebo tvar nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácii.
 • Rovnaká kresba líca a čiastočne rozdielna farebnosť odtieňa nie sú chybou, rovnako prírodné znaky (jazvy, vrásky) sú považované za vyhľadávaný módny prvok.
 •  Pri výbere rozlišujte obuv podľa účelu (pracovná, vychádzková, spoločenská, športová, atď.). Do zamestnania noste obuv pohodlnú, pevnú, na 30-40mm podpätku. Cvičky, papuče a vysoké podpätky sem nepatria, sú príčinou deformácii nôh. Spoločenskú obuv noste na slávnostné príležitosti, športová obuv patrí na ihrisko, rekreačná je na chvíle oddychu a dovoleniek.
 • Obuv používajte spôsobom a v prostredí odpovedajúcemu jeho účelu.
 •  Novú obuv noste najskôr len kratší čas, aby sa prispôsobila tvaru nohy.
 • Pri obúvaní topánok uzatvoreného strihu používajte vždy lyžicu, aby ste zabránili polámaniu ich pätnej časti.
 • Zdraviu nôh prospieva denná výmena ponožiek, pančúch a patričná hygiena.
 •  Obuv striedajte v období najmenej dvoch-troch dní, najmä pri vlhkom počasí. Obuv, hlavne uzavretého strihu je nutné často striedať.
 • Premočená obuv sa nesmie sušiť v kontakte, ani v bezprostrednej blízkosti tepelných zdrojov. Pri teplote nad 50˚C dochádza k poškodeniu obuvi.
 •  Po vyzutí obuv napnite na napináky príslušnej veľkosti, alebo vystužte novinovým papierom.
 •  Obuv po každom použití ošetrite vhodnými prostriedkami podľa typu a materiálu obuvi, čím predĺžite jej životnosť.
 •  Žiadnu obuv nie je možné prať v práčke.
 • Obuv je nutné chrániť pred chemickými vplyvmi a rozmáčaním.
 •  UPOZORNENIE: Usňová a textilná obuv s konfekčným šitím nie je vodotesná. Odolnosť proti premočeniu je možné zvýšiť použitím vhodných impregnačných prípravkov na obuv.
 • Obuv vybavená membránou, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti dovnútra obuvi, musí byť ošetrovaná iba výrobkami špeciálne určenými k ošetrovaniu obuvi s membránou.
 •  Berte na vedomie, že každodenným nosením obuvi primerane klesá jej životnosť. Záručnú dobu na obuv nie je možné zameniť so životnosťou obuv. Vzhľadom k rozdielnej intenzite užívania obuvi u jednotlivých spotrebiteľov, môže byť životnosť obuvi vyčerpaná ešte pred uplynutím záručnej doby.

Životnosť obuvi je tiež ovplyvnená pravidelnou údržbou, ktorá závisí od materiálov, z ktorých je obuv vyrobená. Nižšie uvedený prehľad piktogramov Vám uľahčí orientáciu v materiálovom zložení obuvi:

      ZVRŠOK                     PODŠÍVKA                           PODOŠVA                          USEŇ                             TEXTIL                            POROMER

                                                                                                         

 

AKO SPRÁVNE OŠETROVAŤ JEDNOTLIVÉ DRUHY OBUVI

USŇOVÁ OBUV: Po vyzutí obuv vyčistite od blata a prachu alebo mierne navlhčenou handričkou. Po odstránení nečistôt naneste na zvršok tenkú vrstvu farebného alebo bezfarebného krému a obuv vyleštite. V prípade mechanického odretia lícnej vrstvy si obuv prestrieknite krycou farbou príslušného odtieňa v sprejovom balení. Vyvarujte sa premočeniu obuvi, to poškodzuje vzhľad povrchovej úpravy a deformuje jej tvar. Pokiaľ dôjde k premáčaniu obuvi dbajte na jej včasné očistenie, vysušenie a nakrémovanie krémom určeným na príslušný druh usne a typ jej povrchovej úpravy. Vyvarujte sa aj častému používaniu samoleštiacich prostriedkov - vždy dávajte prednosť krému.

OBUV Z VLASOVÝCH MATERIÁLOV (VELURY A NUBUKY): Po vyzutí obuv vyčistite od blata a prachu gumovou (krepovou) kefkou alebo špeciálnou gumou. Kefujte bez vydierania vlasov. Na odstránenie mastnôt používajte chemický prostriedok na čistenie škvŕn. Vlasová useň sa nikdy nekrémuje. Na očistenú obuv naneste semišové farbivo príslušného odtieňa. Po zaschnutí farbiva ľahko prekefujte gumovou kefkou a pre lepší vzhľad obuvi natrite rezy podošiev krémom príslušnej farby. Na ošetrovanie sú vhodné impregnačné prípravky v sprejoch.

OBUV Z LAKOVÝCH USNÍ: Po vyzutí očistite znečistený povrch mierne navlhčenou handričkou a do sucha utrite. Druhou handričkou navlhčenou v ľanovom oleji pretrite lakované diely a po krátkom čakaní preleštite flanelovou látkou. Obuv si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť, nakoľko neznáša nízke teploty (pod bodom mrazu). Obujte si ju na 10 minút pred odchodom, aby mrazom neutrpela. Takto sa do nej prenesie teploty nohy a na mraze len pomaly vychladne. Zabránite tak tuhnutiu a praskaniu lakovanej vrstvy. Nedoporučujeme používať pri teplote nižšej ako -5˚C. Povrch nutné chrániť pred chemickými vplyvmi a rozmáčaním.

OBUV Z POROMERICKÝCH MATERIÁLOV: Má tú výhodu, že i pri dlhšom používaní si udržuje svoj vzhľad a ľahko sa čistí. Obuv uzavretého strihu je vhodná na nosenie v chladnom a daždivom počasí. Po vyzutí obuvi k odstráneniu nečistôt postačí omytie vlažnou vodou a preleštenie handričkou.

OBUV Z TEXTILNÝCH MATERIÁLOV: Očistite od blata a prachu silónovou kefkou. Podľa druhu textilu a povahy znečistenia tiež vytieraním za vlhka, mastné škvrny čističom škvŕn na textil. Impregnujte sprejom na textil. Diely z plastických hmôt pretrite vlhkou handrou.

OBUV Z PLASTICKÝCH MATERIÁLOV: Obuv po vyzutí vysušte a zbavte nečistôt umytím vlažnou vodou. Lesk obuvi získate použitím saponátovej pasty Kordovan.

OBUV GUMOVÁ A Z PVC PÁST: Obuv po vyzutí zbavíte nečistôt omytím vlažnou vodou. Na obuv nenanášajte žiadne leštiace prostriedky.

Poškodenie spôsobené nedodržaním uvedených zásad nemôžu byť predmetom reklamácie.

PODMIENKY REKLAMÁCIE:

Prípadná reklamácia musí byť uplatnená v e-shope, kde bola obuv zakúpená a to bez odkladu, najlepšie ihneď po zistení závady odoslaním na adresu sídla firmy.
K reklamácii je treba predkladať iba obuv  vyčistenú a zbavenú všetkých nečistôt v pevnej najlepšie  v pôvodnej škatuli označenej kódom vzoru. Zníži sa tak riziko poškodenia obuvi pri preprave.

Reklamáciu kupujúci doloží písomným vyjadrením  o stave prijatej obuvi, kde je presne definovaná chyba reklamovanej obuvi. Po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie reklamácie zaniká.

Záruka sa vzťahuje na :
Výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou  ( napr. nepáru v obuvi, chýbajúcu časť výrobku ...), ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenej v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby právo reklamovať zaniká.

Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie (napr. prasknutá podošva, ...), ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.


Záruka sa nevzťahuje na:
-Vzhľadové a funkčné zmeny tovaru i ich súčasti majúce svoj pôvod  v opotrebení z používania behom záručnej doby
-Opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania
-Opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
-Mechanické poškodenie ( okopanie obuvi, deformácia opätkov spôsobené obúvaním bez obuváku, bez rozšnurovania a roztvorenia zipsu obuvi, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi)
-Znehodnotenie podšívok obuvi pôsobením potu   
-Predratie podšívok v päte pri nosení nezaviazanej obuvi
-Predratie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a obvodnej šírky

-Poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok
UPOZORŇUJEME, že prípadné chyby z dôvodu nadmerného opotrebenia nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácii.


Pre prijatie tovaru k bezplatnej záručnej oprave je nutné doložiť:
Doklad o zakúpení plus záručný list
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, riadne vyčistený, vysušený tak, aby posúdeniu reklamácie nebránili  všeobecné zásady hygieny.
Upozorňujeme  že záručný list je nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Bez záručného listu bude oprava účtovaná ako nezáručná.

Záručná lehota sa predlžuje o dobu kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy tovar prevziať. Uvedená lehota je max. 30 dní a je vyznačená na reklamačnom liste.

Kupujúci je povinný chybu alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou reklamovať ihneď  ako sa  chyba prejaví . Pri uplatnení záručného práva sa bude podľa rozsahu chyby postupovať v následnom poradí:
Bezplatná záručná oprava
Výmena tovaru
Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Upozorňujeme že pokiaľ dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zanedbania riadnej údržby a ošetrenia podľa tohto záručného listu, nebude sa brať prípadná reklamácia na zreteľ.


Prajeme Vám, aby ste sa v tejto obuvi pohodlne cítili.

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť